2030 Agenda Partnership Accelerator to wspólna inicjatywa Departamentu Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ (UN DESA) i The Partnering Initiative (TPI), we współpracy z Biurem Narodów Zjednoczonych ds. Partnerstw, UN Global Compact i Biurem Koordynacji Rozwoju ONZ. Partnerstwo to ma na celu rozwój ekosystemu umożliwiającego podejmowanie współprac, które mogą wspierać zaangażowanie biznesu jako partnera w zrównoważonym rozwoju oraz zwiększyć liczbę i skuteczność wspólnych działań w realizacji Agendy 2030.

Poradnik określa kluczowe elementy niezbędne do budowania udanych partnerstw i leżące u ich podstaw procesy. Wskazuje ramy pomagające organizacjom zrozumieć, zidentyfikować i wybrać najbardziej odpowiednie formy współpracy. Przewodnik zawiera również szereg narzędzi, które wspierają organizacje na każdym etapie rozwoju partnerstwa i zarządzania nim, a także wskazówki dotyczące bardziej złożonych aspektów partnerstwa – w tym zaufania, braku równowagi sił oraz frustracji i wyzwań związanych z pracą w różnych kulturach organizacyjnych.

Każde partnerstwo jest inne i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego rady zawarte w poradniku należy dostosowywać do obecnej sytuacji organizacji czy firmy.

Wróć