Publikacja jest szóstym z kolei raportem Eurostatu monitorujących postępy w realizacji celów zrównoważonego rozwoju w kontekście UE. Analiza zawarta w niniejszej publikacji opiera się na zestawie wskaźników UE SDG, opracowanym we współpracy z dużą liczbą interesariuszy. Zestaw wskaźników składa się z około 100 wskaźników i obejmuje 17 celów zrównoważonego rozwoju.

Trendy wskaźnikowe opisane są w oparciu o zestaw określonych reguł ilościowych. Ta edycja z 2022 r. analizuje również skutki pandemii COVID-19 w latach 2020, 2021 i na początku 2022 r. widoczne w oficjalnych statystykach Eurostatu.

Niniejsza matryca ukazuje progress Polski w realizacji SDGs w 2022 roku.

Przeczytaj raport i dowiedz się więcej.

Wróć