Publikacja jest siódmym z kolei raportem Eurostatu monitorujących postępy realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w kontekście UE.
Analiza zawarta w niniejszej publikacji opiera się na zestawie ponad 100 wskaźników UE SDG, opracowanym we współpracy z dużą liczbą interesariuszy.

Przeczytaj raport i dowiedz się więcej.

Wróć