Wszystkie produkty z certyfikatem MSC

Wszystkie produkty z certyfikatem MSC

Prawie 90% światowych zasobów rybnych jest nadmiernie eksploatowanych bądź tez całkowicie wyeksploatowanych. Niedługo w morzach i oceanach zabraknie dzikich ryb i owoców morza. Jako największy producent ryb mrożonych w Polsce firma FRoSTA zobowiązana jest, by...
Ochrona lasów

Ochrona lasów

Lasy stanowią największe i najważniejsze ekosystemy świata i są największym na lądzie siedliskiem roślin i zwierząt. Lasy deszczowe przechowują olbrzymie ilości CO2, mają kluczowe znaczenie dla biedniejszych, etnicznych społeczności i zapewniają większą różnorodność...
Audyt recyklera

Audyt recyklera

Firma przyjęła wymagające kryteria środowiskowe i jakościowe w zakresie prowadzonej przez siebie działalności. Jednym z ich elementów jest prowadzenie nadzoru nad dostawcami II rzędu, czyli recyklerami, którzy realizują procesy recyklingu i odzysku.

Dążenie do niezależności energetycznej

Dążenie do niezależności energetycznej

Grupa IKEA na całym świecie realizuje swoją strategię zrównoważonego rozwoju People & Planet Positive. Wytycza ona cele i przedsięwzięcia w obszarze ekologii, które zostaną podjęte i zrealizowane do 2020 r.