FORUM INSPIRACJI 2023

17 maja 2023 odbyła się 7-dma edycja FORUM INSPIRACJI! 

Jak zawsze było dynamicznie, ekscytująco i pracowicie. 

Hasłem przewodnim tegorocznej Kampanii jest  Zrównoważona Produkcja i Konsumpcja i na tych też wątkach skupiliśmy się podczas Forum Inspiracji. 

Jak było?

W pierwszym panelu otwierającym, w którym udział wzięły Aleksandra Surdykowska (Stena Recycling), Renata Bielak (GUS) oraz prof. Ewelina Szczech-Pietkiewicz (SGH) oraz Małgorzata Greszta (CSR Consulting) padło wiele ciekawych myśli na temat ogólnej świadomości przedsiębiorców na temat GOZ. Okazuje się, że aż 53% polskich przedsiębiorców – póki co, nie słyszała o takim podejściu i takich rozwiązaniach. 

 Do analizy poszczególnych ścieżek w nowej formule SPRINTÓW zaprosiliśmy również znakomitych ekspertów.  

 W pierwszym – poświęconym ekoprojektowaniu procesów i produktów udział wzięła Pani Katarzyna Śliwa (erdo.design), Pani prof. Ewelina Szczech-Pietkiewicz (SGH) oraz Michał Mikołajczyk (REKOPOL). Dyskusja przybrała nieoczekiwany kierunek – gdyż osią dyskusji stał się czajnik. Ale padły również mocne postulaty, między innymi to, aby w każdym nowym projekcie traktować PLANETĘ jako interesariusza i dbać o zaspokajanie również jej potrzeby. Kolejny ważny element, to aby projektując produkty projektować zawsze procesy. 

O drugiej ścieżce, poświęconej Gospodarce Obiegu Zamkniętego prof. Bolesław Rok rozmawiał z Antoniną Konarzewską (CYRKL) oraz Filipem Piotrowskim z Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste. Wielokrotnie w tej rozmowie padało słowo LEGISLACJA, raz jako ostateczna nadzieja, a czasem jako kula u nogi. Wszyscy się zgodzili jednak, że mimo ogromnego znaczenia legislacji, to właśnie kwestia odpowiedzialnego podejścia biznesu do tych kwestii będzie miało fundamentalne znaczenie.  

Sprint dotyczący Współpracy w łańcuchu dostaw poprowadziła Dorota Żmudzińska (Polski Pakt Plastikowy), a towarzyszyły jej Agnieszka Łyczak-Szymczyk (BASF) oraz Agata Molisz (system DOT). Wspólnie wydyskutowały pozornie prostą receptę na udaną współpracę: wspólnie cele, obopólne korzyści (w tym finansowe), otwarta komunikacja i słuchanie potrzeb interesariuszy.  

Ostatni sprint dotyczył kwestii aktywnego włączania konsumentów w procesy zmian. Agnieszka Oleksyn-Wajda (Uczelnia Łazarskiego), Marta Kukowska (Stena Recycling) oraz Ola Wyrzykowska (Orange) zgodziły się, że rola konsumenta jest kluczowa. Ale aby skutecznie tego dokonać potrzebna jest pewna zmiana narracji, słownictwa czy projektowania doświadczeń związanych z tymi rozwiązaniami. 

 Kolejne części konferencji to znane z naszych konferencji sesje stolikowe. Podczas pierwszej tury rozmawialiśmy o narzędziach i wypracowanych już podejściach gotowych do zaimplementowania w firmach „od jutra”. Natomiast w drugiej turze skupiliśmy się na dobrych praktykach. Prowadzący stoliki byli zdumieni liczbą i trafnością zadawanych przez uczestników pytań.  

W przerwie głos zabrał dr. Adam Ostolski, który w dwudziestominutowym wystąpieniu opowiedział o jego podejściu do teorii ekonomii obwarzanka. Ekspert zwrócił uwagę na zależność pomiędzy zrównoważoną produkcją i konsumpcją, podkreślając rolę zarówno pozytywnej motywacji do działań jednostek, jak i budowania rozwiązań systemowych, wspierających obywateli w zrównoważonych wyborach.  

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom i uczestniczkom, ekspertom i ekspertkom za udział w tym wydarzeniu. Wypracowane wnioski merytoryczne posłużą jako wkład merytoryczny do PRZEWDONIKA DLA BIZNESU – CEL 12 – publikacji, której premierę planujemy już na jesieni tego roku podczas SDG Week, którego start planujemy na 25 września 2023!  

Zapraszamy do obejrzenia Galerii zdjęć z FORUM INSPIRACJI! 

Część nagrań sesji plenarnej, w tym sprinty, wkrótce zostaną udostępnione uczestnikom.  

RAMOWA AGENDA

Galeria zdjęć

Poznaj naszych
partnerów

Nasi partnerzy to firmy, liderzy zrównoważonego rozwoju oraz organizacje, które mogą pochwalić się działaniami na rzecz realizacji 17 Celów.

Inicjator

Inicjator

Inicjator

Inicjator

 

Patron honorowy

Patron honorowy

Patron honorowy

Patron honorowy

 

Partnerzy główni

Partnerzy główni

Partnerzy główni

Partnerzy główni

 

Partnerzy merytoryczni

Partnerzy merytoryczni

Partnerzy merytoryczni

Partnerzy merytoryczni

 

Partnerzy merytoryczni

Partnerzy samorządowi

Partnerzy merytoryczni

Partnerzy samorządowi