Nagroda Zielonego Procesu

Nagroda Zielonego Procesu

Polpharma jako firma farmaceutyczna prowadząca też produkcję chemiczną, zobowiązała się podejmować działania ograniczające negatywny wpływ na środowisko w ramach Polityki Zrównoważonego Rozwoju Środowiskowego. Chcąc zaangażować pracowników w tego typu projekty, Polpharma stworzyła Nagrodę Zielonego Procesu.

PoZdro!

PoZdro!

Przed podjęciem inicjatywy PoZdro!, jej Fundatorzy czyli Rodzina af Jochnick, od wielu lat wspierali walkę z cukrzycą typ 2, która jako pierwsza choroba niezakaźna przez WHO została określona jako epidemia.

Health Express

Health Express

Firma Novartis – jeden z największych na świecie producentów leków – zainicjowała w 2010 r. zakrojony na szeroką skalę program „Health Express”, mający na celu poprawę edukacji zdrowotnej i standardów opieki zdrowotnej w regionie Xinjiang – dużym, słabo zaludnionym obszarze, stanowiącym 1/6 powierzchni Chin.