Drugie życie ubrań

Drugie życie ubrań

Raport przedstawia zachowania polskich konsumentów w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji mody oraz stopień realizacji zasad zrównoważonej mody.

Kodeks Postępowania Dostawców – CCC

Kodeks Postępowania Dostawców – CCC

Kodeks Postępowania dla Dostawców wytycza standardy postępowania dostawców CCC w odniesieniu do kwestii związanych z prawami człowieka, prawami pracowniczymi, zagadnieniami ochrony środowiska i zasadami uczciwości w biznesie.