Ochrona lasów

Ochrona lasów

Lasy stanowią największe i najważniejsze ekosystemy świata i są największym na lądzie siedliskiem roślin i zwierząt. Lasy deszczowe przechowują olbrzymie ilości CO2, mają kluczowe znaczenie dla biedniejszych, etnicznych społeczności i zapewniają większą różnorodność...
Analiza cyklu życia produktu (LCA)

Analiza cyklu życia produktu (LCA)

Przedstawiciele firmy Levi Strauss & Co. (LS & Co.) zdają sobie sprawę, że woda ma kluczowe znaczenie dla biznesu, planety i ludzi na całym świecie, a woda zdatna do picia staje się coraz rzadszym zasobem. Firma stara się redukować swój wpływ na środowisko...
Working for greater equality and opportunity

Working for greater equality and opportunity

Firma odzieżowa Gap Inc. została założona w 1969 roku jako równościowa inwestycja między kobietą a mężczyzną – Doris Fisher i jej mężem Don’em. W tych czasach przedsiębiorcza aktywność kobiet nie była standardem. Do roku 2014 kobiety stanowiły około 74% siły...