Megamisja

Megamisja

Ogólnopolski program MegaMisja włącza szkoły i świetlice w rozwój kompetencji cyfrowych dzieci w wieku 6-10 lat.

Hello hope

Hello hope

„Hello Hope” jest darmową aplikacją stworzoną przez firmę Turkcell – tureckiego dostawcę usług telekomunikacyjnych i technologii – wykorzystującą moc telefonów komórkowych do zwiększenia integracji uchodźców znajdujących się na terenie Turcji oraz zmniejszania...
Rozwiązania SMART Cities

Rozwiązania SMART Cities

Podstawą rozwiązań tzw. smart cities oferowanych przez Cisco jest platforma wspierająca integrację i jednoczesne funkcjonowanie wielu rozwiązań, aplikacji i czujników.

Dostępne i niedrogie sieci mobilne

Dostępne i niedrogie sieci mobilne

Około 3,8 miliarda osób na całym świecie nie ma dostępu do sieci komórkowych. Dotyczy to zwłaszcza terenów wiejskich i oddalonych od większych ośrodków miejskich. Firma Fairwaves – dzięki innowacyjnym rozwiązaniom – znalazła sposób, by zapewnić łączność na tych terenach.