Dlaczego
ZŁD?

Zrównoważony Łańcuch Dostaw to pojęcie, które coraz bardziej materializuje się w świecie legislacji.  

Niemiecka Ustawa o należytej staranności korporacyjnej w łańcuchu dostaw oraz europejska Corporate Governance Directive to już nakładają, lub za chwilę to zrobią, obowiązek identyfikacji ryzyka naruszenia praw człowieka i zniszczenia środowiska w całym łańcuchu dostaw.  

I choć wymogi prawa zaczną obowiązywać najprawdopodobniej w przeciągu 2-3 lat, wasi klienci zaczną pytać o to znacznie wcześniej… 

 • Czy spełniasz oczekiwania swoich największych klientów w obszarze jakości i transparentności powstawania swoich produktów? 
 • Czy Twój dostawca pozyskuje surowiec wyłącznie ze zrównoważonych źródeł?
  Czy dołożyłeś „należytej staranności” żeby się o tym upewnić? 
   
 • Czy Twój dostawca komponentów z Dalekiego Wschodu przestrzega praw człowieka?
  Wiesz, jak to sprawdzić? 
   

Co zyskasz dbając o ZŁD?

Efektywna, długofalowa współpraca z dostawcami w zakresie zrównoważonego łańcucha dostaw jest wyzwaniem, które warto podjąć z wielu powodów! 

 • Nadchodzące wymagania legislacyjne 
 • Zapewnienie ciągłości dostaw w zmieniającym się dynamicznie otoczeniu 
 • Możliwość zbudowania przewagi konkurencyjnej 
 • Wizerunek odpowiedzialnej i etycznej firmy 

KUŹNIA ROZWIĄZAŃ

Program Kuźnia Rozwiązań: Zrównoważony Łańcuch Dostaw działa autorskiej formule LEARN&ACT. Oprócz standardowej porcji wiedzy, w postaci webinariów czy warsztatów, uczestnicy otrzymają również zestaw gotowych narzędzi (analiz rynku, checklist, schematów oraz autorskiego narzędzia do samooceny postępów działań).  

Pod okiem doświadczonych doradców każdy z uczestników pracuje na swoim własnym przypadku, wypracowując, z sesji na sesję, gotowe rozwiązanie dla swojej firmy 

Uczestnicy Kuźni Rozwiązań: Zrównoważony Łańcuch Dostaw otrzymają: 

 • Udział w cyklu 3 trzygodzinnych warsztatówdotyczących kolejnych zagadnień związane ze Zrównoważonym Łańcuchem Dostaw  
 • Dostęp do narzędzia samooceny poziomu zaawansowania we wdrażaniu ZŁD  
 • Nieograniczony dostęp do „skrzynki z narzędziami” – platformy online zawierającej praktyczne narzędzia pozwalające przełożyć wiedzę na działania 
 • 60 minut indywidualnego spotkania z ekspertem Kuźni, który pomoże wybrać priorytety z uwzględnieniem specyfiki Twojej firmy, oraz możliwość konsultacji mailowe w czasie trwania Programu 
 • Wsparcie w osiągnięciu założonych celów z zakresu budowania ZŁD, w tym np. budowy kodeksu postępowania dostawców i różnorodnych podejść do weryfikacji dostawców w kontekście CSR
 • Możliwość przedyskutowania swoich rozwiązań na forum grupy oraz wymiana doświadczeń z innymi firmami z innych branż czy sektorów  
 • Wsparcie ewaluacji postępów ze strony ekspertów Kuźni, za pomocą dedykowanego Narzędzia Samooceny 
 • Praca w małej, warsztatowej grupie 

Tematyka

Pierwsza edycja programu kuźnia Rozwiązań: ZŁD skupi się na umożliwieniu zaangażowanym instytucjom rozpoczęcia drogi do efektywnej i długofalowej współpracy z dostawcami w obszarze zrównoważonego rozwoju: 

 • Kodeksy postępowaniawytyczne 
 • Zarządzanie odpowiedzialnością w łańcuchu dostaw
 • Mechanizmy kontroli w łańcuchu dostaw 
 • Ryzyko społeczne i środowiskowe w łańcuchu dostaw 
 • Istota analizy śladu węglowego 
 • Wewnętrzne odpowiedzialności i systemy

MODUŁY

1. KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW 

Pierwszy w cyklu spotkań warsztat osadzi zrównoważony łańcuch dostaw w kontekście najnowszych wyzwań prawnych i oczekiwań interesariuszy, budując argumenty i wskazując konieczność strategicznego podejścia do współpracy w łańcuchu dostaw. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się jak podjąć pierwszy krok w swojej firmie: jak zbudować kodeks postępowania dla dostawców? Przedstawiony zostanie proces budowy, źródła wiedzy, a także przegląd rynku i praktyczne przykłady schematu dokumentu. 

W rezultacie osoby obecne na warsztacie będą w pełni przygotowane do przeprowadzenia procesu tworzenia kodeksu postępowania dostawców w swojej firmie.  

2. ZARZĄDZANIE DOSTAWCAMI W KONTEKŚCIE CSR 

Drugie spotkanie to przejście przez zarządcze etapy, konieczne do zapewnienia przejrzystości i odpowiedzialności oraz zbudowania planu działania. Szczegółowo omówiony zostanie proces mapowania dostawców, klasyfikacji ryzyk i doboru działań w zależności od potrzeb. Dodatkowo przeanalizowane zostaną sposoby wewnętrznego zarządzania ZŁD oraz udzielone zostaną wskazówki dotyczące alokacji i budowania odpowiedzialności w firmie. 

Po warsztacie dotyczącym zarządzania dostawcami w kontekście CSR uczestnicy będą mogli przewodzić procesowi screeningu dostawców oraz tworzeniu wewnętrznych systemów zarządzania ZŁD. 

3. ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNIEGO POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW 

Ostatnie spotkanie pierwszej edycji Kuźni Rozwiązań skupione będzie na weryfikacji postępowania dostawców. Na podstawie analiz rynkowych pokazane zostaną najczęściej i najefektywniej stosowane narzędzia weryfikacji. Wskazane zostaną przesłanki umożliwiające dobór najlepszego schematu weryfikacji dostawców w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa. Nie zatrzymując się na weryfikacji, podczas warsztatu przedstawione zostaną kroki możliwe do podjęcia po sprawdzeniu dostawców oraz przekazane zostaną ramy dzięki którym uczestnicy będą w stanie dobrać najlepszy proces dla własnej firmy. 

Dzięki spotkaniu dotyczącemu zapewnienia odpowiedniego postępowania dostawców kursanci będą mogli stworzyć plan weryfikacji wraz ze świadomym doborem odpowiednich narzędzi i wiedzą na temat dalszych kroków. 

Dla kogo?

Dla przedsiębiorstw na bazowych i początkowych poziomach zaawansowania we wdrażaniu ZŁD. 

Zapraszamy szczególnie firmy chcące nauczyć się jak wdrażać odpowiedzialne rozwiązania i narzędzia w swoje praktyki zakupowe i relacje biznesowe

Organizacja

Udział w inicjatywie jest płatny. Koszt uczestnictwa wynosi 8 500 zł + VAT. 
webinariach i warsztatach może brać maksymalnie 3 osoby z każdej firmy.  

Możliwy również udział w poszczególnych modułach Kuźni pojedynczo. Wówczas koszt uczestnictwa w pojedynczym module wynosi 3 000 zł + VAT. 

Realizowane Cele

Kontakt

Anna Prymas
CSR Consulting
anna.prymas@csr-consulting.pl

Partnerzy

Inicjatorem projektu Kuźnia Rozwiązań jest CSR Consulting.