Opis inicjatywy

Klub zaangażowanych firm i program edukacyjny w zakresie zrównoważonego łańcucha dostaw.

Branie odpowiedzialności za cały łańcuch wartości przez firmy i zapewnianie na każdym jego etapie odpowiednich standardów społecznych i środowiskowych to obecnie rosnące wyzwanie dla wielu przedsiębiorstw na świecie. Polskie firmy nie mają dziś skąd czerpać wiedzy na temat zarządzania zrównoważonym łańcuchem dostaw, w tym jak zarządzać ryzykiem etycznym czy jak dobierać wskaźniki i mierzyć wpływ społeczny i środowiskowy. Na świecie istnieje już wiele różnych narzędzi i systemów, jednak firmy wciąż pozostają z pytaniami:

  • z których z narzędzi skorzystać?
  • od czego zacząć drogę do ZŁD?
  • jak stworzyć efektywną strategię zarządzania łańcuchem dostaw swojej firmy?

Istnieje duża potrzeba stworzenia w Polsce przestrzeni, w której przedsiębiorstwa będą mogły uczyć się o tym jak skutecznie i efektywnie budować zrównoważone łańcuchy dostaw oraz wymieniać swoimi doświadczeniami w tym zakresie.

Program Kuźnia Rozwiązań: Zrównoważony Łańcuch Dostaw będzie miał formułę klubu zaangażowanych firm. Będą one nie tylko uczyć się i wymieniać doświadczeniami, ale też stale podnosić standardy zarządzania zrównoważonym łańcuchem dostaw i wzajemnie motywować się do wdrażania kolejnych rozwiązań. Dlatego ważne dla każdej firmy uczestniczącej w programie będzie:

  • narzędzie do określania poziomu zaawansowania w zakresie realizacji standardów ZŁD oraz stawiania odpowiednich i dopasowanych do poziomu rozwoju zobowiązań do realizacji w kolejnym roku.
  • wsparcie w osiągnięciu założonych celów w postaci cyklu warsztatów i szeregu materiałów na temat szczegółowych zagadnień z zakresu budowania ZŁD, w tym np. narzędzi identyfikowania i zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw, kryteriów CSR w praktykach zakupowych czy mechanizmów kontroli dostawców.
  • rola programu jako platformy łączącej przedstawicieli firm ze środowiskiem ekspertów i badaczy specjalizujących się w zagadnieniach społecznych i środowiskowych, istotnych z punktu widzenia zarządzania łańcuchami dostaw.
  • wsparcie ewaluacji postępów zaangażowanych firm i promowanie ich dobrych praktyk, motywując tym kolejne firmy do działania.

Dlaczego to jest ważne?

Działania pojedynczego podmiotu, nawet najbardziej zaawansowane, są tylko kroplą w morzu zmian koniecznych do osiągnięcia celów klimatycznych. Zmieniające się otoczenie regulacyjne, wymagania klientów biznesowych i konsumentów końcowych stawiają biznes przed koniecznością rozszerzenia analiz zagadnień zrównoważonego rozwoju poza mury swojej firmy. Efektywna, długofalowa współpraca z dostawcami w zakresie zrównoważonego łańcucha dostaw jest wyzwaniem, które warto podjąć nie tylko z uwagi na zewnętrzne wymagania, ale również analizując wiążące się z ZŁD możliwości rozwoju.

Zrównoważony Łańcuch Dostaw to temat potrzebny, jednak na rynku polskim mało eksplorowany. Brakuje w Polsce miejsca pozwalającego na zapoznanie się z ideą ZŁD, które zapewni również praktyczne przełożenie teorii w praktykę. Inicjatywa ZŁD LAB odpowiada na pilną potrzebę wiedzy, konsultacji i rozwiązań którą posiada biznes.

Kto może
się włączyć?

Inicjatywa przeznaczona jest dla przedsiębiorstw na wszystkich poziomach zaawansowania we wdrażaniu ZŁD.

Zapraszamy zarówno:

  • Firmy chcące nauczyć się jak wdrażać odpowiedzialne rozwiązania i narzędzia w swoje praktyki zakupowe i relacje biznesowe, jak i
  • Firmy wdrażające z powodzeniem ZŁD, chcące dzielić się doświadczeniem i dobrymi praktykami oraz rozwijać swoje działania i kompetencje w tym obszarze.

Partnerzy

Inicjatorem projektu Kuźia Rozwiązań jest CSR Consulting.

Realizowane Cele

Kontakt

Małgorzata Greszta, CSR Consulting, malgorzata.greszta@csr-consulting.pl