Opis inicjatywy

Inicjatywa oparta na podejściu learn&act – ucz się i działaj – umożliwi zdobywanie wiedzy i jej implementację w praktyce.

Branie odpowiedzialności za cały łańcuch wartości przez firmy i zapewnianie na każdym jego etapie odpowiednich standardów społecznych i środowiskowych to obecnie rosnące wyzwanie dla wielu przedsiębiorstw na świecie. Polskie firmy stają przed wieloma wyzwaniami:

 • od czego zacząć drogę do ZŁD?
 • jak przygotować moją firmę?
 • jaka jest moja odpowiedzialność wobec dostawców?
 • jak stworzyć efektywną strategię zarządzania łańcuchem dostaw swojej firmy?

Istnieje duża potrzeba stworzenia w Polsce przestrzeni, która nie tylko przedstawi teorię, ale również dostarczy narzędzi niezbędnych do implementacji zdobytej wiedzy w praktyce.

Program Kuźnia Rozwiązań: Zrównoważony Łańcuch Dostaw będzie oparty o autorską formułę learn&act. Zaangażowane firmy będą nie tylko uczyć się i wymieniać doświadczeniami, ale też bezpośrednio przekładać zdobyte doświadczenie na wzrost wewnętrznych standardów zarządzania zrównoważonym łańcuchem dostaw. Dlatego ważne dla każdej firmy uczestniczącej w programie będzie:

 • narzędzie do określania poziomu zaawansowania w zakresie realizacji standardów ZŁD oraz stawiania odpowiednich i dopasowanych do poziomu rozwoju zobowiązań do realizacji w kolejnym roku.
 • wsparcie w osiągnięciu założonych celów w postaci cyklu warsztatów i szeregu materiałów na temat szczegółowych zagadnień z zakresu budowania ZŁD, w tym np. budowy kodeksu postępowania dostawców i różnorodnych podejść do weryfikacji dostawców w kontekście CSR.
 • nieograniczony dostęp do praktycznej skrzynki z narzędziami w której znajdą się materiały ułatwiające zamianę teorii na praktykę.
 • wsparcie ewaluacji postępów zaangażowanych firm i promowanie ich dobrych praktyk, motywując tym kolejne firmy do działania.

Dlaczego to jest ważne?

Działania pojedynczego podmiotu, nawet najbardziej zaawansowane, są tylko kroplą w morzu zmian koniecznych do osiągnięcia celów klimatycznych. Zmieniające się otoczenie regulacyjne, wymagania klientów biznesowych i konsumentów końcowych stawiają biznes przed koniecznością rozszerzenia analiz zagadnień zrównoważonego rozwoju poza mury swojej firmy. Efektywna, długofalowa współpraca z dostawcami w zakresie zrównoważonego łańcucha dostaw jest wyzwaniem, które warto podjąć nie tylko z uwagi na zewnętrzne wymagania, ale również analizując wiążące się z ZŁD możliwości rozwoju.

Zrównoważony Łańcuch Dostaw to temat potrzebny, jednak na rynku polskim mało eksplorowany. Brakuje w Polsce miejsca pozwalającego na zapoznanie się z ideą ZŁD, które zapewni również praktyczne przełożenie teorii w praktykę. Inicjatywa Kuźnia rozwiązań: Zrównoważony Łańcuch Dostaw odpowiada na pilną potrzebę wiedzy, konsultacji i rozwiązań którą posiada biznes.

Tematyka

Pierwsza edycja programu kuźnia Rozwiązań: ZŁD skupi się na umożliwieniu zaangażowanym instytucjom rozpoczęcia drogi do efektywnej i długofalowej współpracy z dostawcami w obszarze zrównoważonego rozwoju. Podczas trzech warsztatów, które wchodzą w skład pierwszej edycji, dowiedzą się Państwo:

 • Czym charakteryzuje się dobry Kodeks Postępowania Dostawców i jak go wdrożyć?
 • Jak sklasyfikować swoich dostawców i jak przełożyć tę wiedzę na odpowiedni dobór działań? 
 • Jak można weryfikować dostawców pod kątem działań CSR?

Do każdego z poruszanych tematów zaprojektowane zostaną odpowiednie narzędzia uzupełniające wiedzę otrzymaną podczas warsztatu.

Kto może
się włączyć?

Inicjatywa przeznaczona jest dla przedsiębiorstw na bazowych i początkowych poziomach zaawansowania we wdrażaniu ZŁD.

Zapraszamy szczególnie firmy chcące nauczyć się jak wdrażać odpowiedzialne rozwiązania i narzędzia w swoje praktyki zakupowe i relacje biznesowe.

Organizacja

Uczestnicy inicjatywy Kuźni Rozwiązań: Zrównoważony Łańcuch Dostaw otrzymają:

 • Dostęp do narzędzia samooceny poziomu zaawansowania we wdrażanie ZŁD wraz z 1 indywidualnym spotkaniem wspierającym
 • 3 warsztaty omawiające kolejne tematy związane ze Zrównoważonym Łańcuchem Dostaw
 • Nieograniczony dostęp do „skrzynki z narzędziami” – platformy online zawierającej praktyczne narzędzia pozwalające przełożyć wiedzę na działania

Udział w inicjatywie jest płatny. Wystawiamy faktury VAT. Koszt uczestnictwa wynosi 8 500 zł/ firmę. W ramach pakietu zapraszamy do 3 osób z każdej firmy.

Aby wziąć udział w inicjatywie prosimy o wypełnienie poniższego formularza rejestracyjnego.

Na jego podstawie wystawimy elektroniczną fakturę proformę tytułem opłaty rejestracyjnej. Po jej opłaceniu otrzymają Państwo zaproszenie do projektu.

 • Dane do faktury

Partnerzy

Inicjatorem projektu Kuźnia Rozwiązań jest CSR Consulting.

Realizowane Cele

Kontakt

Anna Prymas
CSR Consulting

+48 608 890 853
anna.prymas@csr-consulting.pl