A New Textiles Economy

A New Textiles Economy

Raport A New Textiles Economy Elllen MacArthur Foundation przedstawia nową gospodarkę tekstylną, która z prawie całkowicie liniowego systemu przechodzi na system cyrkularny.

Kodeks Postępowania Dostawców – CCC

Kodeks Postępowania Dostawców – CCC

Kodeks Postępowania dla Dostawców wytycza standardy postępowania dostawców CCC w odniesieniu do kwestii związanych z prawami człowieka, prawami pracowniczymi, zagadnieniami ochrony środowiska i zasadami uczciwości w biznesie.

Forest Sector SDG Roadmap

Forest Sector SDG Roadmap

Mapy Drogowa Sektora Leśnego stworzona przez WBCSD oraz  FSG (Forest Solutions Group) to globalna platforma budowania łańcucha wartości sektora leśnego. W raporcie udostępnione są rozwiązania biznesowe, które umożliwiają zrównoważony rozwój sektora leśnego.