Dążenie do niezależności energetycznej

Dążenie do niezależności energetycznej

Grupa IKEA na całym świecie realizuje swoją strategię zrównoważonego rozwoju People & Planet Positive. Wytycza ona cele i przedsięwzięcia w obszarze ekologii, które zostaną podjęte i zrealizowane do 2020 r.