Standardy IWAY w łańcuchu dostaw

Standardy IWAY w łańcuchu dostaw

Grupa IKEA opracowała standard IWAY propagujący podstawowe normy dotyczące praw pracowniczych i ochrony środowiska wśród partnerów biznesowych.  IWAY pozwala firmie zrozumieć zależności zachodzące w łańcuchu dostaw oraz wyeliminować ryzyko związane z pracą dzieci,...
Dążenie do niezależności energetycznej

Dążenie do niezależności energetycznej

NIEZALEŻNOŚĆ ENERGETYCZNA Od 2012 r. Grupa IKEA na całym świecie realizuje swoją strategię zrównoważonego rozwoju People & Planet Positive. Wytycza ona cele i przedsięwzięcia w obszarze ekologii, które zostaną podjęte i zrealizowane do 2020 r.  Jednym z jej...