The Sustainable Development Goals Report 2020

The Sustainable Development Goals Report 2020

The Sustainable Development Goals Report 2020 dotyczy Celów Zrównoważonego Rozwoju i przedstawia przegląd postępów w ich osiąganiu przed rozpoczęciem pandemii, ale uwzględnia również skutki COVID-19 na określone cele. W prosty (infografiki) sposób pokazuje sytuację w...
Wastewater the Untapped Resource

Wastewater the Untapped Resource

Opracowany w 2017 r. przez ONZ (UN Water) raport pt. „World Water Development Report. WASTEWATER THE UNTAPPED RESOURCE ” (WWDR) dedykowany jest tematyce gospodarki wodno-ściekowej. Według jego autorów, zapotrzebowanie na wodę rośnie, co wiąże się ze wzrostem ilości...