Forum Inspiracji 2018

Forum Inspiracji 2018

Forum Inspiracji to konferencja główna Kampanii 17 Celów. Jej celem jest pokazanie biznesowego wymiaru Celów Zrównoważonego Rozwoju i możliwości włączenia się przedsiębiorstw w ich realizację.

Badania naukowe nad wykorzystaniem tworzyw sztucznych

Badania naukowe nad wykorzystaniem tworzyw sztucznych

W Stena Recycling od początku naszej działalności inwestujemy w badania naukowe i nowe rozwiązania pozwalające na maksymalne wykorzystanie trudnych materiałów. Od 2008 roku finansuje profesurę w dziedzinie recyklingu przemysłowego na Uniwersytecie Technologicznym Chalkmers w Göteborgu.

Zamknięty obieg wody w instalacjach

Zamknięty obieg wody w instalacjach

Zmniejszenie wykorzystania wody w procesie oczyszczania surowca w instalacjach wpisuje się w naszą filozofię CARE – fundament naszej kultury organizacyjnej. We wszystkich naszych działaniach kierujemy się dbałością o Biznes i Zasoby, Pracowników, Klientów, Środowisko i Społeczeństwo.