Forum Inspiracji 2018

Forum Inspiracji 2018

Idea Druga edycja Forum Inspiracji odbyła się w czwartek 17 maja w The Heart w Warszawie. Podczas konferencji analizowany był biznesowy wymiar Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030 i możliwości włączenia się firm w Polsce w jej realizację. Forum Inspiracji zorganizowane...
Zamknięty obieg wody w instalacjach

Zamknięty obieg wody w instalacjach

W TROSCE O ZASOBY NATURALNE Cała działalność Stena Recycling wpisuje się w definicję zrównoważonego rozwoju. Recykling odpadów zapobiega zanieczyszczeniu środowiska, pozwala odzyskiwać i ponownie wykorzystywać cenne surowce, ale także oszczędzać zasoby naturalne...