Toilets for a better tomorrow

Toilets for a better tomorrow

Dostęp do czystej i bezpiecznej toalety jest jednym z podstawowych praw człowieka. Wciąż jednak około 1/3 ludności na świecie żyje bez odpowiednich warunków sanitarnych i dostępu do czystej wody, a nierzadko także bez dostępu do toalety. Niewłaściwe warunki sanitarne...
Lepsza współpraca z drobnymi rolnikami

Lepsza współpraca z drobnymi rolnikami

Unilever do 2020 roku zamierza pozyskiwać surowce rolne w sposób zrównoważony. Integralną częścią tego procesu są dostawcy, w tym drobne gospodarstwa. Firma chce je wesprzeć w poprawie praktyk rolnych: wdrożenie zaleceń może przynieść nawet trzykrotnie większe plony,...