Toilets for a better tomorrow

Toilets for a better tomorrow

W ramach swojego programu Sustainable Living Plan firma Unilever, a głównie marka Domestos, podjęła współpracę z organizacją UNICEF, posiadającą doświadczenie w szerokiej współpracy z rządami, organizacjami pozarządowymi i samorządami lokalnymi na rzecz swojego globalnego programu WASH

Lepsza współpraca z drobnymi rolnikami

Lepsza współpraca z drobnymi rolnikami

Unilever do 2020 roku zamierza pozyskiwać surowce rolne w sposób zrównoważony. Integralną częścią tego procesu są dostawcy, w tym drobne gospodarstwa. Firma chce je wesprzeć w poprawie praktyk rolnych: wdrożenie zaleceń może przynieść nawet trzykrotnie większe plony, zapewniając właścicielom gospodarstw wyższe dochody i lepsze perspektywy na przyszłość.