Eco Aware Production

Eco Aware Production

Dzięki Eco Aware Production ograniczamy zużycie wody i energii w procesie produkcji odzieży.

A New Textiles Economy

A New Textiles Economy

Raport A New Textiles Economy Elllen MacArthur Foundation przedstawia nową gospodarkę tekstylną, która z prawie całkowicie liniowego systemu przechodzi na system cyrkularny.