KONFERENCJA 3R MIERZ WYŻEJ – REDUCE, REUSE, RECYCLE

KONFERENCJA 3R MIERZ WYŻEJ – REDUCE, REUSE, RECYCLE

Tydzień 3R to ogólnopolski projekt mający na celu podniesienie świadomości dot. zamykania obiegu odpadów w Polsce. Skierowany jest do różnego rodzaju podmiotów — miast i gmin, organizacji biznesowych, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, szkół i mieszkańców – które organizują działania na rzecz redukcji konsumpcji rzeczy zbędnych, szukania nowych zastosowań dla rzeczy już raz użytych i recyklingu tych, które powrócić mogą do obiegu. Organizowany jest przez Koalicję 5 Frakcji w ramach Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów (European Week for Waste Reduction – EWWR), mającego na celu podniesienie zapobiegania powstawaniu odpadów w Europie.

Looptworks – odzież przyjazna środowisku

Looptworks – odzież przyjazna środowisku

Looptworks wytwarza produkty nie używając surowców pierwotnych. Przetwarza zużyte i nadmiarowe materiały na nowe produkty. Dzięki czemu utrzymuje materiały w użyciu i unika składowania lub spalania. Ich proces tworzy trwałe produkty z dożywotnią gwarancją. Oferują również usługi dostosowywania i naprawy. Większość ich produktów jest wyjątkowa i występuje w limitowanych edycjach. 

Resortecs – demontaż i recykling ubrań

Resortecs – demontaż i recykling ubrań

Resortecs umożliwia wysokiej jakości recykling tekstyliów na skalę przemysłową dzięki technologii automatycznego demontażu odzieży.
Dzięki ukierunkowanym innowacjom w sposobie montażu, sortowania i demontażu odzieży, rozwiązania umożliwiają markom sprostanie dzisiejszym wyzwaniom stojącym przed branżą odzieżową