Biznes na rzecz bioróżnorodności

Biznes na rzecz bioróżnorodności

Przegląd „Biznes na rzecz bioróżnorodności” zawiera opracowania eksperckie dotyczące sytuacji pszczół w Polsce, szans i wyzwań dla biznesu w zakresie działań na rzecz bioróżnorodności oraz przykłady realizowanych inicjatyw polskich i zagranicznych firm .

Awango by Total

Awango by Total

W 2010 r. firma rozpoczęła realizację programu Total Access to Energy, który stanowił pole do badań i testów nad nowymi rozwiązaniami, pozwalającymi dostarczać bezpieczną, efektywną kosztowo i czystą energię ludziom, którzy byli jej całkowicie pozbawieni.