E,S,G i K jak Konsumenci, czyli 4 najważniejsze litery na rok 2024 – rozmowa Katarzyny Zalewskiej z Kantar Polska z Małgorzatą Gresztą CSR Consulting [podcast]

E,S,G i K jak Konsumenci, czyli 4 najważniejsze litery na rok 2024 – rozmowa Katarzyny Zalewskiej z Kantar Polska z Małgorzatą Gresztą CSR Consulting [podcast]

Dziś biznes stoi przed ogromem wyzwań, projektując i przeprowadzając proces transformacji produktów i usług w kierunku zrównoważonego rozwoju. Dzieje się to zarówno w odpowiedzi na zmieniające się otoczenie legislacyjne, jak i rosnącą świadomość konsumentów.   – ...
ZRÓWNOWAŻONY RYNEK MODOWY Przewodnik po strategii UE

ZRÓWNOWAŻONY RYNEK MODOWY Przewodnik po strategii UE

Strategia UE dla Zrównoważonych Tekstyliów jest to skrótem dokumentu EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles. Tekstylia i odzież mają największy udział w konsumpcji wyrobów włókienniczych. W Unii Europejskiej odzież stanowi największy udział.
Strategia opublikowana przez Komisję Europejską 30 marca 2022 r. zawiera obszerny katalog działań mających na celu dostosowanie ekosystemu tekstylnego do wymogów zrównoważonej produkcji i konsumpcji.