Her Impact

Her Impact

Her Impact to platforma (aplikacja webowa) o profilu społeczno-edukacyjnym wspierająca sukces młodych kobiet na rynku pracy.

Ochrona lasów

Ochrona lasów

Lasy stanowią największe i najważniejsze ekosystemy świata i są największym na lądzie siedliskiem roślin i zwierząt. Lasy deszczowe przechowują olbrzymie ilości CO2, mają kluczowe znaczenie dla biedniejszych, etnicznych społeczności i zapewniają większą różnorodność...
Analiza cyklu życia produktu (LCA)

Analiza cyklu życia produktu (LCA)

Aby adekwatnie odpowiedzieć na potrzebę, firma przeprowadziła dwukrotne (w 2007 i 2015 r.) badanie dot. oceny branżowej swojego podstawowego produktu – spodni dżinsowych. Z analizy wynika, że jedna para powoduje zużycie 3 781 litrów wody w pełnym cyklu życia spodni.

Working for greater equality and opportunity

Working for greater equality and opportunity

W 2014 r. Gap Inc. stało się jedną z 10 firm, które przystąpiły do inicjatywy „She Works” Clinton Global Initiative Commitment to Action na rzecz zwiększenia możliwości zatrudnienia kobiet na całym świecie.