Kampania
17 Celów

Kampania 17 Celów ma za zadanie zachęcić polski biznes do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i wykorzystania szans biznesowych płynących z Agendy 2030.

W roku 2018 prowadzona była II edycja kampanii pod hasłem 2018: Nowe Idee. Podczas Forum Inspiracji w Warszawie oraz cyklu warsztatów tematycznych Laboratorium 17 Celów wypracowane zostaną pomysły na działania firm w zakresie kluczowych Celów w Polsce.

Kampania prowadzona była w szerokim partnerstwie firm i instytucji i jest przykładem jak praktyce może wyglądać międzysektorowa współpraca na rzecz Agendy 2030.

Myśli przewodnie
kampanii

NOWE IDEE

Szukamy pomysłów na innowacyjne działania biznesu na rzecz Agendy 2030

PRAKTYCZNE PODEJŚCIE

Wypracowujemy praktyczne narzędzia dla biznesu, tworzymy platformy do działania

PARTNERSTWO

Działamy w szerokiej koalicji parterów biznesowych i instytucjonalnych

Rada 17

Przy Kampanii 17 Celów została powołana Rada 17. Rada 17 to grupa 17 ekspertów i ekspertek oraz kluczowych liderów opinii z różnych środowisk: nauki, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i biznesu. Posiadają kompetencje w różnorodnych obszarach, dzięki czemu mają możliwość kompleksowej analizy Agendy 2030.

Rada 17 wypracowała diagnozę, która określa 6 kluczowych dla przedsiębiorstw w Polsce Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz wyznacza priorytetowe kierunki biznesowe w ramach wybranych Celów.

Wydarzenia kampanii

Kampania 17 Celów zostanie zaprezentowana na COP24 w Katowicach podczas SDG Global Action Hour: Climate Edition organizowanym przez UN SDG Global Action Campaign.

Konferencja podsumowująca Kampanię 17 Celów 2018: Nowe Idee, prezentująca wypracowane pomysły dla biznesu na rzecz Agendy 2030

Światowy Dzień Działania obchodzony jest co roku 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Tego dnia na całym globie organizowane są wydarzenia promujące Cele Zrównoważonego Rozwoju.

    1

Forum Inspiracji to konferencja główna Kampanii 17 Celów. Jej celem jest pokazanie biznesowego wymiaru Celów Zrównoważonego Rozwoju i możliwości włączenia się przedsiębiorstw w ich realizację.

Materiały kampanii

CSR ConsultingDanoneRekopolSantander Bank Polska
raporty

Przewodnik Inspiracji zawiera pomysły na działania firm na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju. Stanowi podsumowanie Kampanii 17 Celów 2018: Nowe Idee.

CSR Consulting
raporty

Pierwsza edycja diagnozy Rady 17: „Kluczowe Cele Zrównoważonego Rozwoju i kierunki działań dla polskiego biznesu”

Partnerzy
i patroni