„Przewodnik Inspiracji – pomysły na działania biznesu na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju” to publikacja podsumowująca Kampanię 17 Celów w 2018 roku.

Przewodnik Inspiracji zawiera 33 pomysły na działania biznesu w Polsce na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju w zakresie 3 zagadnień:

  • inkluzywnego rozwoju gospodarczego,
  • dobrej żywności wspierającej zachowanie zdrowia,
  • zrównoważonych opakowań.
Pomysły zostały wypracowane podczas cyklu warsztatów tematycznych Laboratorium 17 Celów zorganizowanych w ramach Kampanii wraz z jej Partnerami Głównymi – firmami: Danone, Rekopol Organizacja Odzysku OpakowańSantander Bank Polska.

Kampania 17 Celów w 2018 roku prowadzona była pod hasłem „Nowe Idee”. Jej celem było stworzenie pomysłów na działania biznesu na rzecz kluczowych Celów. Zostały one wyznaczone przez Radę 17 – powołane przy Kampanii grono 17 ekspertów i ekspertek z różnych środowisk: nauki, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i biznesu. Wyznaczyli oni też kierunki działania w ramach wybranych Celów, które podczas Laboratoriów 17 Celów przełożone zostały na konkretne pomysły na działania firm.

Niektóre z pomysłów na działania biznesu są już realizowane w ramach międzysektorowych inicjatyw – zachęcamy do dołączenia!

Wróć