System Zgłaszania Nieprawidłowości SPEAK  UP

System Zgłaszania Nieprawidłowości SPEAK UP

Speak Up to inicjatywa Grupy Carlsberg zachęcająca pracowników do mówienia o wszelkich sytuacjach, w których „czują się źle”. Zdarzenia, które mogą budzić obawy związane z naruszeniem zasad etyki biznesowej i wartościami Grupy Carlsberg, są opisane w Kodeksie Etyki i...
Konferencja finałowa Biznes na rzecz Agendy 2030

Konferencja finałowa Biznes na rzecz Agendy 2030

O konferencji W poniedziałek 27 stycznia 2020 r. w siedzibie Ministerstwa przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie obyła się konferencja „Biznes na rzecz Agendy 2030 w Polsce – wyzwania i rozwiązania”. Podczas tego dorocznego wydarzenia podsumowane zostały...
Barometr wpływu broszura

Barometr wpływu broszura

Barometr wpływu to narzędzie służące mierzeniu wpływu biznesu na realizację Agendy 2030 w Polsce. Skorzystać z niego może bezpłatnie każda firma. Analiza wspólnych wyników polskiego biznesu pozwoli zbadać postęp we wdrażaniu priorytetowych Celów Zrównoważonego Rozwoju...
Gorące tematy w zakresie realizacji Agendy

Gorące tematy w zakresie realizacji Agendy

Gorące tematy dla biznesu w Polsce w zakresie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju to publikacja wydana w ramach Kampanii 17 Celów 2019: Wspólne Działania w 2019 roku. Tematy wyznaczyła powołana przy Kampanii Rada 17. To grono ekspertów i ekspertek z różnych...