SDG Industry Matrix. Climate Opportunities

SDG Industry Matrix. Climate Opportunities

Dokument przedstawia możliwości działania na rzecz Celów: 7, 12, 13 w kontekście wspólnych wartości (shared value) dla 6 gałęzi przemysłu: usługi finansowe, transport, produkcja przemysłowa, żywność, napoje i artykuły konsumpcyjne, opieka zdrowotna, energia, zasoby naturalne i chemikalia.