SDG Industry Matrix. Climate Opportunities

SDG Industry Matrix. Climate Opportunities

Dokument przedstawia możliwości działania na rzecz Celów: 7, 12, 13 w kontekście wspólnych wartości (shared value) dla 6 gałęzi przemysłu: usługi finansowe, transport, produkcja przemysłowa, żywność, napoje i artykuły konsumpcyjne, opieka zdrowotna, energia, zasoby naturalne i chemikalia.

Supply Chain Sustainability

Supply Chain Sustainability

Przewodnik jest praktycznym narzędziem dla firm, dającym wskazówki do rozwoju takich aspektów, jak sprawiedliwe i godne warunki pracy czy ochrona środowiska w łańcuchu dostaw.