Podsumowanie

KONFERENCJA ZRÓWNOWAŻONY OLEJ PALMOWY I CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Pierwsza konferencja Polskiej Koalicji ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego (PZKOP) dotycząca rynku oleju palmowego w Polsce i znaczenia certyfikacji w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju odbyła się 17 czerwca 2020 roku online.

Program został podzielony na 3 bloki:
1. rynek zrównoważonego oleju palmowego w Polsce,
2. rola certyfikacji i standardów w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju,
3. certyfikacja w praktyce.

W konferencji wzięło udział w sumie blisko 100 osób (84 uczestników, 12 prelegentów i 1 prowadzący). Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy!

Podczas konferencji przedstawione zostały wyniki najnowszego raportu „Poziom zużycia certyfikowanego oleju palmowego w Polsce” przeprowadzonego na zlecenie Polskiej Koalicji ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego przez firmę Frost & Sullivan. Badanymi segmentami wykorzystującymi olej palmowy były żywność, kosmetyki oraz „inne” (np. biopaliwa, pasze dla zwierząt). Raport ujawnił, że poziom zużycia certyfikowanego oleju palmowego na rynku polskim wynosi niewiele ponad 50%, podczas gdy wśród członków PKZOP – 85%. Najwyższy odsetek certyfikacji występuje w sektorze żywnościowym. Według badań Europejskiego Sojuszu na rzecz Oleju Palmowego (EPOA) na rynku europejskim 60% oleju palmowego używanego przez europejski przemysł spożywczy i sprzedaż detaliczna posiada certyfikat RSPO. Dodatkowo według danych Okrągłego Stołu na temat Zrównoważonego Oleju Palmowego (RSPO) ponad 3,8 tysiąca łańcuchów dostaw w Europie jest objętych certyfikacją, co stanowi ponad 50% światowych certyfikacji.

Ogłoszone i podpisane w sposób zdalny zostało Nowe Porozumienie oraz Mapa Drogowa w kierunku 100% zrównoważonego oleju palmowego, wskazująca kluczowe cele Koalicji, których realizacja planowana jest do 2023 roku. PKZOP działa nie tylko na rzecz rzetelnej, wspartej badaniami naukowymi edukacji konsumentów, ale również prowadzi dialog z rządem w kwestii polityki środowiskowej oraz środowiskiem biznesu, postulując stworzenie strategii pozyskiwania zrównoważonych surowców rolnych, w tym oleju palmowego. Zwieńczeniem osiągnięcia tych celów będzie obniżenie poziomu zużycia oleju niecertyfikowanego na rzecz surowca certyfikowanego przez RSPO tak, aby osiągnąć poziom 100% zrównoważonego oleju palmowego na polskim rynku najpóźniej do roku 2023.

Konferencja Zrównoważony Olej Palmowy i Cele Zrównoważonego Rozwoju to konferencja główna Polskiej Koalicji ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego, której celem jest osiągnięcie w Polsce poziomu 100% zrównoważonego oleju palmowego do 2023 roku poprzez podejmowanie działań w celu zwiększenia wiedzy i świadomości na temat zrównoważonego oleju palmowego wśród konsumentów i podmiotów działających na rynku polskim. Inicjatywa ta jest niezależną koalicją złożoną z przedstawicieli firm kluczowych branż, organizacji branżowych i pozarządowych, jednostek certyfikujących oraz Rady Naukowej.

Kontakt

Sekretariat Polskiej Koalicji ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego
sekretariat@olejpalmowy.com
+48 797 748 507