Polska Koalicja ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego (PKZOP)

Polska Koalicja ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego (PKZOP)

Polska Koalicja ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego (PKZOP) jest niezależną koalicją, działających na polskim rynku firm z branży spożywczej, sieci handlowych oraz z sektora detergentów, a także przedstawicieli jednostek certyfikujących i organizacji pozarządowych.

Dobre surowce

Dobre surowce

Inicjatywa „Dobre Surowce” ma na celu wsparcie rynku w transformacji na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego, m.in. poprzez zachęcanie firm, by wpisywały w swoje strategie zrównoważone pozyskiwanie surowców.

Przewodnik Inspiracji

Przewodnik Inspiracji

Przewodnik Inspiracji zawiera pomysły na działania firm na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju. Stanowi podsumowanie Kampanii 17 Celów 2018: Nowe Idee.