Kampania
17 Celów

Kampania 17 Celów ma za zadanie zachęcić polski biznes do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i wykorzystania szans biznesowych płynących z Agendy 2030.

Kampania prowadzona jest w szerokim partnerstwie firm i instytucji i jest przykładem jak praktyce może wyglądać międzysektorowa współpraca na rzecz Agendy 2030. Portal Kampanii stanowi centrum wiedzy online o Celach Zrównoważonego Rozwoju dla polskiego biznesu.

W 2019 roku odbędzie się już III edycja Kampanii, pod hasłem 2019: Wspólne Działania. Jej celem jest zachęcenie firm do realizacji jak największej liczby pomysłów i inicjatyw na rzecz Agendy 2030. W planach jest także przygotowanie wskaźników mierzenia ich efektów we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym.

Pomysły na działania firm zostały wypracowane w poprzedniej edycji Kampanii 2018: Nowe Idee. Powstały podczas Forum Inspiracji w Warszawie oraz cyklu warsztatów tematycznych Laboratorium 17 Celów. Kluczowe dla polskiego biznesu Cele Zrównoważonego Rozwoju, do których realizacji przyczyniają się pomysły, wyznaczyła Rada 17 – grono ekspertek i ekspertek różnych środowisk. Wszystkie pomysły zostały zebrane w publikacji Przewodnik Inspiracji. Niektóre z nich są już realizowane. Dołącz!

Pierwsza edycja Kampanii w 2017 roku nosiła nazwę Kampania 17/17: SDGs w Praktyce. Była ona pierwszą kampanią B2B dotyczącą Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce i wprowadzała ten temat do świadomości polskiego biznesu.

Myśli przewodnie
kampanii

WSPÓLNE DZIAŁANIA

Inicjujemy wspólne działania i dajemy praktyczne narzędzia

NOWE IDEE

Tworzymy pomysły na innowacyjne działania biznesu na rzecz Agendy 2030

PARTNERSTWO

Działamy w szerokiej koalicji parterów biznesowych i instytucjonalnych

Rada 17

Przy Kampanii 17 Celów została powołana Rada 17. To grupa 17 ekspertów i ekspertek oraz kluczowych liderów opinii z różnych środowisk: nauki, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i biznesu. Posiadają kompetencje w różnorodnych obszarach, dzięki czemu mają możliwość kompleksowej analizy Agendy 2030.

Rada 17 wypracowała w 2018 roku diagnozę, która określa 6 kluczowych dla przedsiębiorstw w Polsce Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz wyznacza priorytetowe kierunki biznesowe w ramach wybranych Celów. W roku 2019 określiła gorące, aktualne tematy w ich ramach.

Pierwsza edycja diagnozy Rady 17: „Kluczowe Cele Zrównoważonego Rozwoju i kierunki działań dla polskiego biznesu”

Gorące tematy w zakresie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju przez biznes w Polsce

Inicjatywy

    1

Wydarzenia kampanii

Konsultacje narzędzia do mierzenia efektów działań biznesu na rzecz Celów

Otwarte konsultacje narzędzia do mierzenia efektów działań biznesu na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju

dodaj do kalendarza

Światowy Dzień Działania 2019

Światowy Dzień Działania obchodzony jest 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są wydarzenia promujące Cele Zrównoważonego Rozwoju.

dodaj do kalendarza

Akademia 17 Celów

Kompleksowe szkolenie o Celach Zrównoważonego Rozwoju dla firm, które chcą włączyć je do swojej strategii.

dodaj do kalendarza
    1

Materiały kampanii

Przewodnik Inspiracji zawiera pomysły na działania firm na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju. Stanowi podsumowanie Kampanii 17 Celów 2018: Nowe Idee.

Opublikowany w ramach Kampanii 17/17 przegląd działań w zakresie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dla mediów

Partnerzy
i patroni

Partnerzy główni