fbpx

Kampania
17 Celów

Kampania 17 Celów ma za zadanie zachęcić polski biznes do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i wykorzystania szans biznesowych płynących z Agendy 2030.

Kampania prowadzona jest w szerokim partnerstwie firm i instytucji i jest przykładem jak praktyce może wyglądać międzysektorowa współpraca na rzecz Agendy 2030. Portal Kampanii stanowi centrum wiedzy online o Celach Zrównoważonego Rozwoju dla polskiego biznesu.

W 2019 roku odbędzie się już III edycja Kampanii, pod hasłem 2019: Wspólne Działania. Jej celem jest zachęcenie firm do realizacji jak największej liczby pomysłów i inicjatyw na rzecz Agendy 2030. W planach jest także przygotowanie wskaźników mierzenia ich efektów we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym.

Pomysły na działania firm zostały wypracowane w poprzedniej edycji Kampanii 2018: Nowe Idee. Powstały podczas Forum Inspiracji w Warszawie oraz cyklu warsztatów tematycznych Laboratorium 17 Celów. Kluczowe dla polskiego biznesu Cele Zrównoważonego Rozwoju, do których realizacji przyczyniają się pomysły, wyznaczyła Rada 17 – grono ekspertek i ekspertek różnych środowisk. Wszystkie pomysły zostały zebrane w publikacji Przewodnik Inspiracji. Niektóre z nich są już realizowane. Dołącz!

Pierwsza edycja Kampanii w 2017 roku nosiła nazwę Kampania 17/17: SDGs w Praktyce. Była ona pierwszą kampanią B2B dotyczącą Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce i wprowadzała ten temat do świadomości polskiego biznesu.

Myśli przewodnie
kampanii

WSPÓLNE DZIAŁANIA

Inicjujemy wspólne działania i dajemy praktyczne narzędzia

NOWE IDEE

Tworzymy pomysły na innowacyjne działania biznesu na rzecz Agendy 2030

PARTNERSTWO

Działamy w szerokiej koalicji parterów biznesowych i instytucjonalnych

Rada 17

Przy Kampanii 17 Celów została powołana Rada 17. To grupa 17 ekspertów i ekspertek oraz kluczowych liderów opinii z różnych środowisk: nauki, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i biznesu. Posiadają kompetencje w różnorodnych obszarach, dzięki czemu mają możliwość kompleksowej analizy Agendy 2030.

Rada 17 wypracowała w 2018 roku diagnozę, która określa 6 kluczowych dla przedsiębiorstw w Polsce Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz wyznacza priorytetowe kierunki biznesowe w ramach wybranych Celów. W roku 2019 określiła gorące, aktualne tematy w ich ramach.

Pierwsza edycja diagnozy Rady 17: „Kluczowe Cele Zrównoważonego Rozwoju i kierunki działań dla polskiego biznesu”

Gorące tematy w zakresie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju przez biznes w Polsce

Inicjatywy

    1
    2

Wydarzenia kampanii

Konferencja finałowa Biznes na rzecz Agendy 2030

Podsumowania działań rządu i biznesu na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce w 2019 roku i ogłoszenie planów na 2020 rok

dodaj do kalendarza

Akademia 17 Celów

Kompleksowe szkolenie o Celach Zrównoważonego Rozwoju dla firm, które chcą włączyć je do swojej strategii.

dodaj do kalendarza
    1

Materiały kampanii

Przewodnik Inspiracji zawiera pomysły na działania firm na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju. Stanowi podsumowanie Kampanii 17 Celów 2018: Nowe Idee.

Opublikowany w ramach Kampanii 17/17 przegląd działań w zakresie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dla mediów

Partnerzy
i patroni

Partnerzy główni