Kampania
17 Celów

Kampania 17 Celów ma za zadanie zachęcić polski biznes do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i wykorzystania szans biznesowych płynących z Agendy 2030.

W roku 2018 prowadzona jest II edycja kampanii pod hasłem 2018: Nowe Idee. Podczas Forum Inspiracji w Warszawie oraz cyklu warsztatów regionalnych Laboratorium 17 Celów wypracowane zostaną pomysły na działania firm w zakresie kluczowych Celów w Polsce.

Kampania prowadzona jest w szerokim partnerstwie firm i instytucji i jest przykładem jak praktyce może wyglądać międzysektorowa współpraca na rzecz Agendy 2030.

Myśli przewodnie
kampanii

NOWE IDEE

Szukamy pomysłów na innowacyjne działania biznesu na rzecz Agendy 2030

PRAKTYCZNE PODEJŚCIE

Wypracowujemy praktyczne narzędzia dla biznesu, tworzymy platformy do działania

PARTNERSTWO

Działamy w szerokiej koalicji parterów biznesowych i instytucjonalnych

Rada 17

Przy Kampanii 17 Celów została powołana Rada 17. Rada 17 to grupa 17 ekspertów i ekspertek oraz kluczowych liderów opinii z różnych środowisk: nauki, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i biznesu. Posiadają kompetencje w różnorodnych obszarach, dzięki czemu mają możliwość kompleksowej analizy Agendy 2030.

Rada 17 wypracowała diagnozę, która określa 6 kluczowych dla przedsiębiorstw w Polsce Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz wyznacza priorytetowe kierunki biznesowe w ramach wybranych Celów.

Wydarzenia kampanii

Trudne wybory producentów i konsumentów. Konferencja podsumowująca

Konferencja podsumowująca Kampanię 17 Celów 2018: Nowe Idee, prezentująca wypracowane pomysły dla biznesu na rzecz Agendy 2030

dodaj do kalendarza

Akademia 17 Celów

Kompleksowe szkolenie o Celach Zrównoważonego Rozwoju dla firm, które chcą włączyć je do swojej strategii.

dodaj do kalendarza

Światowy Dzień Działania

Światowy Dzień Działania obchodzony jest co roku 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Tego dnia na całym globie organizowane są wydarzenia...

dodaj do kalendarza

Kampania 17 Celów: Forum Inspiracji

Forum Inspiracji to konferencja główna Kampanii 17 Celów. Jej celem jest pokazanie biznesowego wymiaru Celów Zrównoważonego Rozwoju i możliwości włączenia się przedsiębiorstw w...

dodaj do kalendarza

Kampania 17/17 – Konferencja podsumowująca

Konferencja podsumowująca działania podjęte w ramach Kampanii 17/17 w 2017 roku, ich rezultaty oraz plany na kolejny rok.

dodaj do kalendarza

SDGs w praktyce. Inspiracje dla biznesu

Celem konferencji było pokazanie biznesowi w Polsce praktycznego wymiaru Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) i realnych możliwości włączenia się w ich realizację.

dodaj do kalendarza
    1

Materiały kampanii

CSR Consulting
raporty

Pierwsza edycja diagnozy Rady 17: „Kluczowe Cele Zrównoważonego Rozwoju i kierunki działań dla polskiego biznesu”

CSR Consulting
raporty

Opublikowany w ramach Kampanii 17/17 przegląd działań w zakresie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dla mediów

Partnerzy
i patroni

Partnerzy główni