17 Celów. 169 zadań. Deadline: rok 2030

Cele Zrównoważonego Rozwoju

W 2015 roku świat przyjął strategię rozwoju do 2030 roku. Wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ jednogłośnie przyjęły rezolucję „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” zawierającą 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals) oraz związanych z nimi 169 zadań szczegółowych, które mają zostać osiągnięte do 2030 roku.

Do każdego zadania ustalono wskaźniki, dzięki czemu na całym świecie monitorowane są postępy w osiąganiu Celów. Za monitoring sytuacji w Polsce odpowiada GUS. Agenda to swoiste współczesne esperanto, integrujące pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych działania rządów, biznesu i organizacji pozarządowych. Globalne wyzwania bowiem, przede wszystkim klimatyczne, ale także gospodarcze i społeczne, osiągnęły skalę i poziom złożoności, których nie da się rozwiązać na poziomie jednostki czy nawet pojedynczej organizacji i pojedynczego państwa. Aby Cele mogły zostać osiągnięte, potrzebne są wszystkie ręce na pokładzie. Biznes też musi aktywnie włączyć się w realizację Agendy.

Poznaj 17 Celów

Zagadnienia CSR

Cele Zrównoważonego Rozwoju dotyczą wielu zagadnień, którymi odpowiedzialny biznes już dziś się zajmuje.

Wybierz interesujące Cię zagadnienie z kategorii: rynek, miejsce pracy, środowisko lub społeczeństwo, a zobaczysz w którym Celu Zrównoważonego Rozwoju jest ono uwzględnione. Kliknij w ikonę wybranego Celu, aby poznać go dokładniej!

Materiały przekrojowe

działania
Rekopol ZT Kruszwica Danone CSR Consulting Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Carlsberg Ergo Hestia Ministerstwo Rozwoju
Kampania 17 Celów

Konferencja finałowa – 17 trendów, 17 Celów

Podsumowanie działań rządu i biznesu na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce w 2020 roku oraz pokazanie trendów i planów na przyszły...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Akademia 17 Celów

Kompleksowe szkolenie o Celach Zrównoważonego Rozwoju dla firm, które chcą włączyć je do swojej strategii.

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7